Oftensin (Timolol)

Dostępne dawki i opakowania:

Oftensin® krople do oczu, roztwór (2,5 mg/ml) but. 5 ml Lek refundowany: odpłatność 30%
Oftensin® krople do oczu, roztwór ( 5 mg/ml) but. 5 ml Lek refundowany: odpłatność 30%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Oftensin w dawce 2,5mg/ml i 5mg/ml w opakowaniach o pojemności 5ml może przepisać z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • w jaskrze.
W pozostałych przypadkach, czyli we wszystkich niżej wymienionych zarejestrowanych wskazaniach, lek Oftensin można przepisać pełnopłatnie:

  • w leczeniu zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z: nadciśnieniem ocznym, przewlekłą jaskrą z otwartym kątem.

Przykład błędnie wystawionej recepty na lek Oftensin:

Rp.
Oftensin 0,5% 4op
S. 2x2 krople do OP i OL

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

postać leku – farmaceuta może skorygować brak tej informacji wydając lek zgodnie z posiadaną wiedzą. Dodatkowo postać farmaceutyczna nie musi być obecna kiedy lek jest zarejestrowany tylko w postaci kropli do oczu.

ilość leku – z podanego na recepcie dawkowania wynika, że 1op kropli wystarczy na 25 dni kuracji. W związku z faktem, że rozporządzenie w sprawie recept lekarskich pozwala wydać ilość maksymalnie na 90 dni w pełnych opakowaniach, to należy wydać ilość maksymalnie zbliżoną, ale jednak mniejszą, czyli w tym przypadku 3op.

odpłatność - ten błąd może skorygować farmaceuta wydając lek w odpłatności najwyższej wynikającej z wykazu leków refundowanych, a w przytoczonym przypadku w jedynej możliwej zniżkowej.

Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Oftensin:

Rp.
Oftensin gtt. opht. 0,5% 2op
S. 2x2 krople do OP i OL

W przytoczonym przypadku osoba wystawiające receptę określiła wszystkie niezbędna dane pozwalające na wydanie pacjentowi całej ilości zapisanej na recepcie. Natomiast pominięcie odpłatności nie przeszkadza w realizacji recepty z należną pacjentowi zniżką.