Nowe oznaczenia wyrobów medycznych

Dla farmaceutów realizujących zapotrzebowania na pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, majtki chłonne, podkłady, wkłady anatomiczne istotna jest grupa P obejmująca Wyroby medyczne wykonywane seryjnie. W obrębie grupy pod liczbą porządkową 100 (dawny kod 9244) załącznik określa:

 

 • pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie
 • pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie
 • majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie
 • podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie
 • wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie

 

Limit finansowania ze środków publicznych dla tych wyrobów wynosi 77 zł, środki wydawane są bezpłatnie jeśli ich cena nie przekracza wysokości limitu. Jeśli cena wyrobu przekracza limit różnicę pokrywa pacjent.

Wyroby z grupy P oznaczone liczbą porządkową 100 przysługują pacjentom z:

 • chorobą nowotworowa przebiegającą w postaci owrzodziałych lub krwawiących guzów krocza lub okolicy krzyżowej;
 • przetoki nowotworowe lub popromienne;
 • nietrzymanie stolca lub moczu w wyniku chorób nowotworowych


Pod liczbą porządkową 101 w obrębie tej samej grupy (dawny kod 9245) załącznik określa:

 • pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie
 • pieluchy anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie
 • majtki chłonne do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie
 • podkłady do 60 sztuk miesięcznie lub zamiennie
 • wkłady anatomiczne do 60 sztuk miesięcznie


Limit finansowania ze środków publicznych dla tych wyrobów wynosi 90 zł, środki wydawane są z odpłatnością 30% do wysokości limitu. Jeśli cena wyrobu przekracza limit różnicę pokrywa pacjent.

Wyroby z grupy P oznaczone liczbą porządkową 101 przysługują pacjentom z:


neurogennym i nieneurogennym nietrzymaniem moczu lub stolca (z wyłączeniem wysiłkowego nietrzymania moczu)u których występuje ponadto co najmniej jeden z kryteriów:

 • głębokie upośledzenie umysłowe
 • zespoły otępienne o różnej etiologii,
 • wady wrodzone i choroby układu nerwowego, trwałe uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego
 • wady wrodzone dolnych dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie dróg moczowych będące przyczyną nietrzymania moczu,
 • jatrogenne lub pourazowe uszkodzenie układu pokarmowego będące przyczyną nietrzymania stolca

 

Autor: mgr farm. Arkadiusz Przybylski