13 czerwca 2023 r., w trakcie posiedzenia Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii, miała miejsce uroczystość wręczenia nagród Dyrektora za osiągnięcia naukowe w 2022 r.

Nagrodę dla pierwszego autora pracy oryginalnej opublikowanej w czasopiśmie o najwyższym IF otrzymali:

- prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz - Nagroda I stopnia
- dr n. med. Joanna Ponińska - Nagroda II stopnia
- dr n. med. Olgierd Woźniak - Nagroda III stopnia

Nagrodę dla pierwszego autora pracy oryginalnej w czasopiśmie o najwyższym IF - MŁODY BADACZ otrzymał:

- dr n. med. Jacek Kwieciński - Nagroda I stopnia

Nagrodę dla pierwszego autora listu o charakterze pracy oryginalnej w czasopiśmie o najwyższym IF - MŁODY BADACZ otrzymali:

- dr n. med. Anna Oleksiak - Nagroda I stopnia
- lek. Szymon Mielczarek - Nagroda I stopnia

Prof. Łukasz Szumowski, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii pogratulował i podziękował wszystkim nagrodzonym za zaangażowanie w działalność naukową i rozwój Instytutu.


Źródło: Narodowy Instytut Kardiologii