Depresja w chorobach osrodkowego układu nerwowego – schematy postepowania
Dr n. med. Dariusz Wasilewski (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2008)
Depresja w chorobach osrodkowego układu nerwowego – schematy postepowania
Dr n. med. Dariusz Wasilewski (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2010)
Padaczka – postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Dr n. med. Krystyna Niedzielska, dr n. med. Maria Baranska-Gieruszczak, dr n. med. Iwona Kurkowska (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2008)
Padaczka – postepowanie diagnostyczne i terapeutyczne
Dr n. med. Krystyna Niedzielska, dr n. med. Maria Baranska-Gieruszczak, dr n. med. Iwona Kurkowska (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2010)
Postępowanie diagnostyczne i leczenie w udarze mózgu
Prof. dr hab. med. Anna Członkowska, dr n. med. Tomasz Litwin (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2008)
Postępowanie diagnostyczne i leczenie w udarze mózgu
Prof. dr hab. med. Anna Członkowska, dr n. med. Tomasz Litwin (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2010)
Stwardnienie rozsiane – schematy postepowania diagnostyczno-terapeutycznego
Prof. dr hab. med. Jacek Losy, dr. n. med. Elżbieta Tokarz-Kupczyk, dr n. med. Halina Wyglądalska-Jernas (Zwiastun Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2007)
Stwardnienie rozsiane – schematy postepowania diagnostyczno-terapeutycznego
Prof. dr hab. med. Jacek Losy, dr. n. med. Elżbieta Tokarz-Kupczyk, dr n. med. Halina Wyglądalska-Jernas (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2008)
Stwardnienie rozsiane – schematy postepowania diagnostyczno-terapeutycznego
Prof. dr hab. med. Jacek Losy, dr. n. med. Elżbieta Tokarz-Kupczyk, dr n. med. Halina Wyglądalska-Jernas (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2010)
Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii
Dr hab. n. med. Jan Jaracz (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2008)
Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii
Dr hab. n. med. Jan Jaracz (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2010)
Zasady stosowania leków psychotropowych w neurologii
Prof. dr hab. med. Maria Barcikowska (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2008)
Zespoły otępienne
Prof. dr hab. med. Maria Barcikowska (Vademecum Neurologa i Psychiatry, 2010)