Metocard (Metoprolol tartrate)

Dostępne dawki i opakowania:

Metocard® tabl. (50 mg) 30 szt. Lek refundowany: odpłatność Ryczałt
Metocard® tabl. (100 mg) 30 szt. Lek refundowany: odpłatność Ryczałt
Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Metocard w dawce 50mg i 100mg, pakowany po 30 tabletek może przepisać z odpłatnością ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.:


w leczeniu nadciśnienia tętniczego, dławicy piersiowej, w zaburzeniach rytmu serca, zwłaszcza w częstoskurczu nadkomorowy. Pomocniczo w nadczynności tarczycy. Wczesne rozpoczęcie leczenia metoprololem po przebyciu ostrej fazy zawału mięśnia sercowego zmniejsza obszar martwicy i ryzyko migotania komór, a także umożliwia zastosowanie mniejszych dawek leków przeciwbólowych.

  • W zakresie wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacją:


w niewydolności serca u dzieci do 18 roku życia; w ekstrasystoliach pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Metocard:

Rp.
Metocard 100mg N180
S.2x1


W przytoczonym przypadku osoba wystawiające receptę określiła wszystkie niezbędna dane pozwalające na wydanie pacjentowi całej ilości zapisanej na recepcie. Brak zapisanej postaci leku nie stanowi problemu, ponieważ lek Metocard jest zarejestrowany w tylko jednej postaci farmaceutycznej, nie trzeba więc jej określać na recepcie.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Metocard:

Rp.
Metocard 3op R
S.2x1 przez 90 dni

Opis recepty: wyjmując z kieszeni receptę pacjent przerwał ją na dwie części

W powyższym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

dawka leku – osoba wystawiająca receptę powinna zapisać dawkę preparatu, ponieważ Metocard jest zarejestrowany w dwóch dawkach. Błąd ten jednak może skorygować farmaceuta wydając lek w najniższej zarejestrowanej dawce, tj. 50 mg.

postać leku – informację tą można pominąć, z uwagi na fakt rejestracji Metocardu tylko w jednej postaci farmaceutycznej,

ilość leku – lekarz zawarł na recepcie dwie sprzeczne ze sobą informacje co do ilości leku jaką powinien otrzymać pacjent – z dawkowania wynika, że przez 90 dni pacjent przyjmie 180 tabl., a zapisane 3op odpowiadają 90 tabl. W związku z powyższym farmaceuta przyjmuje i wydaje mniejszą z tych ilości jako zapisaną przez osobę wystawiającą receptę.