Majamil prolongatum (Diclofenac sodium)

Dostępne dawki i opakowania:

Majamil® prolongatum tabl. powl. o przedł. uwalnianiu (100 mg) 20 szt.

Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Majamil prolongatum w dawce 100mg pakowany po 20 tabletek może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapalenie stawów kręgosłupa, chorobie zwyrodnieniowej stawów, zespołach bólowych tkanek miękkich (zapaleniu mięśni, więzadeł, powięzi, kaletek maziowych, pochewek ścięgnistych).

Wskazania pozarejestracyjne, w których pacjenta może otrzymać lek z odpłatnością 50%:

  • w dyskopatiach,
  • w leczeniu przeciwbólowym u pacjentów z chorobą nowotworową.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Majamil prolongatum:

Rp.
Majamil prolongatum 1op, Odpłatność 50%
DS.1x1
opis sytuacji: pacjent pokazuje legitymację ZK


W przytoczonej powyżej sytuacji osoba wystawiająca receptę prawidłowo określiła nazwę leku, sposób dawkowania oraz jego odpłatność. Pomimo faktu, że lek Majamil jest zarejestrowany też w dawkach 25 i 50mg, to nazwa „prolongatum” jednoznacznie określa preparat jaki ma otrzymać ze zniżką pacjent. Po okazaniu przez pacjenta legitymacji Zasłużonego Honorowego dawcy Krwi, farmaceuta odnotowuje numer oraz rodzaj dokumentu potwierdzającego uprawnienie dodatkowe. Tak zapisane dane potwierdza się dodatkowo popisem osoby realizującej.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Majamil prolongatum:

Rp.
Majamil Prolongatum 100mg 2op x 30 tabl (60 tabletek)
S.1x1

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

odpłatność – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek Majamil prolongatum nie został przepisany za pełną odpłatnością. Zgodnie z §16.1. pkt 1) tiret h, rozporządzenia farmaceuta wydaje lek z najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

ilość leku – ilość leku została określona niepoprawnie, ponieważ środek leczniczy Majamil prolongatum jest pakowany po 20 tabl. Farmaceuta w takim niejednoznacznym przypadku jest zobowiązany wydać 2op. po 20 tabletek na zniżkę.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Majamil prolongatum:

Rp.
Majamil Prolongatum 100mg, tabl. powl. o przedł. uwalnianiu
2op x 20 tabl (40 tabletek)
S.1x1
Odpłatność: 50%.