Trwa kolejna edycja akcji #Wspólneświęta zorganizowanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem samotności seniorów, którzy są porzucani w szpitalach w okresie świąt, a także podkreślenie istniejących problemów systemowych związanych z opieką nad osobami starszymi. W konferencji poświęconej tej inicjatywie wziął udział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.

- Kampania społeczna #WspólneŚwięta jest ważnym krokiem w kierunku podniesienia świadomości na temat problemów, z jakimi borykają się osoby starsze i ich rodziny w okresie świątecznym i nie tylko. Cieszę się, że zainagurowana kilka lat temu, kiedy byłem prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, jest nadal kontynuowana i kolejne Izby – Bydgoska i w Szczecinie – dołączają do działania na rzecz poprawy sytuacji osób starszych i zapewnienia im godnej i pełni życia starości – powiedział prezes NRL.

Zwrócił również uwagę, że w celu zwalczania zjawiska „przechowalni” w szpitalu oraz samotności osób starszych, potrzebne są rozwiązania systemowe, takie jak rozszerzenie programu „Opieka wytchnieniowa”, tworzenie lokalnych społeczności oraz organizowanie wydarzeń integracyjnych dla osób starszych. Ważne jest, aby promować te rozwiązania i informować rodzinę o możliwościach, jakie mają do dyspozycji.

- Dążmy do tego, aby seniorzy mogli cieszyć się swoją jesienią życia w godnych warunkach, w otoczeniu bliskich i przyjaciół. Dajmy im szansę na spokojną starość, w której będą czuć się kochani i szanowani. Tymczasem, musimy również pamiętać, że szpitale nie są miejscem, gdzie starsi powinni spędzać święta. Szpital nie jest hotelem ani Domem Opieki Społecznej. Tutaj leczymy, tutaj ratujemy życie, zajmujemy się nagłymi przypadkami, przeprowadzamy skomplikowane operacje. Musimy zapewnić miejsca dla pacjentów wymagających hospitalizacji ze wskazań medycznych a nie społecznych. Tu liczy się czas. Nasi starsi najbliżsi tego czasu wymagają, a jego brakuje w szpitalu. Potrzeby bliskości, miłości, ciepła – tutaj nie jesteśmy w stanie spełnić. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić im odpowiednie warunki i opiekę, ale również stworzyć alternatywne rozwiązania, które będą bardziej dostosowane do ich sytuacji – podkreślał prezes Jankowski.

W trakcie konferencji podkreślono m.in. potrzebę większego wsparcia państwa oraz wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych w tej dziedzinie. Wskazano również na konieczność zwiększenia liczby miejsc w domach opieki oraz poprawy jakości świadczonych usług.

Źródło: NIL | OIL Warszawa