Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Na liście znalazło się 128 pozycji.

Na podstawie art. 47fust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz. U. z 2022 r. poz. 2561), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 października 2020 r.o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1875, z późn. zm.), Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Jednocześnie Minister Zdrowia poinformował, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu dotechnologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

MZ przekazało również, że Narodowy Fundusz Zdrowia dostosuje swoje działania do zapisów niniejszego Komunikatu w terminie 7 dni od jego publikacji.

Pełną treść komunikatu wraz z listą leków można pobrać ze strony internetowej resortu zdrowia [Plik PDF].


Źródło: Ministerstwo Zdrowia