Klabion (Clarithromycin)

Dostępne dawki i opakowania:

Klabion tabl.powl. (250 mg) 10szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Klabion tabl.powl. (250 mg) 14szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Klabion tabl.powl. (500 mg) 10szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%
Klabion tabl.powl. (500 mg) 14szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: 50%


Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Klabion w dawce 250mg 500mg pakowany po 10 lub 14 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu następujących lekkich i średnio ciężkich zakażeniach: zapaleniu gardła i migdałków wywołanych przez Streptococcus pyogenes; w ostrym zapaleniu zatok wywołanym przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w ostrym zapaleniu ucha środkowego u dzieci, w wywołanym przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pneumoniae; w zapaleniu płuc wywołanym przez Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Streptococcus pneumoniae; w niepowikłanym zakażeniu skóry i tkanek miękkich wywołanym przez Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus;w chorobie wrzodowej dwunastnicy przebiegającej z zakażeniem Helicobacter pylori (w leczeniu skojarzonym z inhibitorami pompy protonowej i np. amoksycyliną); w rozsianym zakażeniu Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare oraz w zapobieganiu uogólnionym zakażeniom wywołanym przez kompleks Mycobacterium (MAC) u pacjentów z obniżoną odpornością, a zwłaszcza zarażonych HIV.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Klabion:

Rp.
Klabion 500 mg 1op
DS. 2x1 przez 7 dni
Inne dane z recepty: data wystawienia taka sama jak data realizacji od.

W tym przypadku recepta zawiera 3 błędy:

odpłatność - ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek nie został przepisany za pełną odpłatnością. Zgodnie z §16.1. pkt 1) tiret h, rozporządzenia farmaceuta wydaje lek z odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

ilość leku – zgodnie z §16.2. rozporządzenia farmaceuta przyjmuje i wydaje mniejszą ilość tj. opakowanie 10 tabl. za przepisaną przez lekarza.

data realizacji od – zgodnie z §17.2. termin realizacji recepty na antybiotyk nie może przekroczyć 7 dni od daty wystawienia. Powyższy zapis jest problematyczny tylko z punktu oprogramowania aptecznego.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Klabion:

Rp.
Klabion kaps 500 30%
2x1 przez 14 dni


Recepta zawiera 3 błędy:

postać leku – ten błąd może skorygować farmaceuta, ponieważ lek jest zarejestrowany tylko w postaci tabletek. Jeżeli lek występuje w więcej niż jednej postaci to zgodnie z § 6.1. pkt. 2) rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, należy określić postać w jakiej lek ma zostać wydany przez farmaceutę.

odpłatność – lek Klabion może być wydany jedynie z odpłatnością 50%, § 16 Rozporządzenia MZ w sprawie recept lekarskich zezwala farmaceucie skorygować odpłatność w przypadku, kiedy została ona określona nieprawidłowo a przy leku nie znajduje się symbol „x” lub „100%”. W powyższym przykładzie lek zostanie wydany z odpłatnością 50%.

ilość opakowań- bezpośrednio lekarz nie podał ilości opakowań ale ze sposobu dawkowania wynika iż pacjent powinien otrzymać 28 tabletek na 14 dni kuracji czyli dwa opakowania po 14 tabletek.