Aktualne poglądy na temat profilaktyki i leczenia miażdżycy
Prof. zw. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz (Vademecum Kardiologa, 2008)
Aktualne uwarunkowania i możliwości terapii zaburzeń lipidowych
Dr n. med. Rafał Dąbrowski (Vademecum Kardiologa, 2008)
Ezetimib – nowe możliwości terapii
Dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak (Vademecum Kardiologa, 2007)
Iwabradyna – nowa klasa leków wieńcowych
Dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak (Vademecum Kardiologa, 2007)
Leczenie przewlekłej niewydolności serca
praktyka według aktualnych zaleceń – Dr n. med. Rafał Dąbrowski (Vademecum Kardiologa, 2008)
Migotanie przedsionków
postępowanie farmakologiczne – Dr n. med. Marcin Grabowski (Vademecum Kardiologa, 2007)
Nadciśnienie tętnicze – znaczenie indywidualizacji terapii
Prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong (Vademecum Kardiologa, 2008)
Ostry zator tętnicy płucnej
Prof. dr hab. med. Witold Zbyszek Tomkowski, dr n. med. Paweł Kuca (Vademecum Kardiologa, 2007)
Ostry zespół wieńcowy
Prof. dr hab. med. Robert J. Gil (Vademecum Kardiologa, 2007)
Otyłość – wpływ na wzrost ryzyka metabolicznego i rozwój powikłań
Prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik, dr n. med. Paweł Bogdański (Vademecum Kardiologa, 2008)
Przewlekła niewydolność serca
Dr n. med. Rafał Dąbrowski (Vademecum Kardiologa, 2007)
Remodulin
Dr n. med. Marcin Kurzyna (Vademecum Kardiologa, 2007)
Revatio
Dr n. med. Marcin Kurzyna (Vademecum Kardiologa, 2007)
Stabilna choroba wieńcowa
Dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak (Vademecum Kardiologa, 2007)
Stabilna choroba wieńcowa – aktualne zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Prof. nadzw. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak (Vademecum Kardiologa, 2008)
Tętnicze nadciśnienie płucne
Dr n. med. Marcin Kurzyna (Vademecum Kardiologa, 2007)
Thelin
Dr n. med. Marcin Kurzyna (Vademecum Kardiologa, 2007)
Tracleer
Dr n. med. Marcin Kurzyna (Vademecum Kardiologa, 2007)
Ventavis
Dr n. med. Marcin Kurzyna (Vademecum Kardiologa, 2007)