14-15 czerwca 2024r. Łódź

Zaproszamy Państwa do udziału w IV Zjeździe Sekcji Kardiochirurgii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2024 roku.

Podczas konferencji zaplanowano 5 sesji tematycznych:

  • WIELONACZYNIOWA CHOROBA WIEŃCOWA
  • SIEĆ KARDIOLOGICZNA, SYSTEM KOS
  • INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA
  • NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ
  • LECZENIE NIEWYDOLNOŚCI SERCA, MECHANICZNE WSPOMAGANIE SERCA

Więcej >> 4zjazdsekcjikardiochirurgii.pl