Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma®

Dostępne dawki i opakowania:

Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 10amp. a 10ml (szkło) Lek nierefundowany
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 100amp. a 10ml (tworzywo) Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50%
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 100amp. a 5ml (tworzywo) Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50%
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 9mg/ml 50amp. a 10ml (szkło) Lek nierefundowany


W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma może być wypisany z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • jako jałowy roztwór, stosowany jako rozpuszczalnik i nośnik leków do podawania parenteralnego.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma:

Rp.
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 0,9% 10 amp. a 10ml (szkło)
S. wiadomo
Odpłatność: 50%

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

odpłatność – odpłatność zapisana na recepcie jest błędna i odnosi się do leku Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma pakowanego po 100amp. 5- lub 10 mililitrowych. Wypisana na recepcie sól fizjologiczna jest nierefundowana.

dawkowanie - lekarz nie określił sposobu dawkowania, więc tym przypadku farmaceuta może wydać jedynie 2 najmniejsze opakowania leku dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej tj. 2 ampułki. Lek należy do leków parenteralnych, więc farmaceuta ma prawo go podzielić do opakowania bezpośredniego – tj. na pojedyncze ampułki.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma:

Rp.
Biofuroksym 500mg No 5
DS. 2x1/2 i.m.
0,9% Inj. Natrii Chlorati No 5
DS. 2x1/2

W tym przypadku lekarz prawidłowo określił nazwę leku, ilość ampułek oraz dawkowanie. Brak odpłatności nie stanowi problemu, ponieważ lek w wykazie leków refundowanych posiada tylko jeden poziom odpłatności.

Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma:

Rp.
Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma 0,9% 100 amp. a 10ml (tworzywo)
S. 2 x 1 ampułka do inhalacji
Odpłatność: 50%.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma:

Rp.
0,9% Inj. Natrii Chlorati 1 op a 50 amp. odpł. 50%
Amp. a 10 ml.

W tym przypadku recepta zawiera nieprawidłowość:

odpłatność – Opakowania po 50 ampułek są nierefundowane, farmaceuta nie może zamienić opakowania nierefundowanego na refundowane, więc mimo wypisanej odpłatności 50% zmuszony jest wydać lek pełnopłatnie.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma:

Rp.
0,9% NaCl 10 amp
DS. do inhalacji

W tym przypadku recepta zawiera 4 błędy:

nazwa leku – nazwa powinna jednoznacznie identyfikować preparat jaki ma zostać wydany. W powyższym przypadku mogłoby się wydawać, że tak jest w istocie, niemniej jednak istnieje również inny preparat soli fizjologicznej niepodlegający refundacji nadający się do inhalacji i rozcieńczania leków podawanych w nebulizacji, a nieprzeznaczony do podania parenteralnego. I taki naszym zdaniem należy pacjentowi wydać lub też Inj. Natrii Chlorati Isotonica Polpharma za pełną odpłatnością.

postać leku – zapisanie postaci leku na recepcie jest niezbędne jedynie kiedy lek posiada więcej niż jedną postać. Co więcej farmaceuta może określić ją na podstawie posiadanej wiedzy.

odpłatność – pominięcie odpłatności pozwala wydać pacjentowi lek z najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych.

wielkość opakowania – wielkość opakowania, o ile lek występuje w kilku wielkościach, powinna zostać określona na recepcie. W powyższym przypadku farmaceuta może wydać lek w mniejszym refundowanym opakowaniu, tf. Po 5ml.

zastosowanie – jak wiadomo lek jest refundowany jako rozpuszczalnik do iniekcji, a w inhalacji już nie jest. Sugerowanie się wskazaniami refundacyjnymi podczas realizacji recepty leży poza uprawnieniami farmaceuty.