Glibetic (Glimepiride)

Dostępne dawki i opakowania:

Glibetic® 1 mg tabl. (1 mg) 30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Glibetic® 2 mg tabl. (2 mg) 30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Glibetic® 3 mg tabl. (3 mg) 30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R
Glibetic® 4 mg tabl. (4 mg) 30 szt. Lek z listy leków refundowanych, odpłatność: R

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Glibetic w dawce 1mg, 2mg, 3mg i 4mg pakowany po 30 tabl. może przepisać z odpłatnością Ryczałtową w następujących wskazaniach:

  • Cukrzyca.
W pozostałych przypadkach (wszystkich zarejestrowanych wskazaniach) można przepisać lek za pełną odpłatnością:

  • w leczeniu cukrzycy typu 2, gdy dieta, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy ciała nie są wystarczająco skuteczne.

Przykład prawidłowo wpisanej recepty na lek Glibetic:

Rp.
Glibetic 30 tabl. a 1mg
DS. 1x1

W tym przypadku osoba lekarz wystawiający receptę prawidłowo określił nazwę leku, jego postać oraz dawkę. Brak odpłatności skutkuje wydaniem leku ze zniżką, ponieważ jedynie zaznaczenie odpłatności X lub 100% stanowi o braku wskazań do refundacji leku u danego pacjenta.