Fluoxetin Polpharma® (Fluoxetinum)

Dostępne dawki i opakowania:

Fluoxetin Polpharma ® kaps. tward. 20mg - 30 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%


W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Fluoxetin® w dawce 20 mg pakowany po 30 kapsułek twardych może być wypisany z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

  • choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe


Przykład poprawnie wypisanej recepty na lek Fluoxetin®:

Rp.
Fluoxetin Polpharma 20 mg a 30 kaps. odpł: 30%
S.: wiadomo
brak pieczątki lekarza, dane lekarza naniesione w formie nadruku z nr PWZ nad kodem kreskowym

W tym przypadku recepta nie zawiera nieprawidłowości:

receptę można zrealizować z przysługującą zniżką dane lekarza mogą być w formie nadruku, wymagany jest wtedy własnoręczny podpis lekarza wystawiającego.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Fluoxetin®:

Rp.
Fluoxetini Polpharma 20 mg x 30 sztuk odpł: 30%
(sześćset miligramów fluoksetyny)
S. 1 x 1 tabl.

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

postać leku – błąd ten może być skorygowany przez farmaceutę, lek występuje tylko w postaci kapsułek twardych zatem lekarz nie ma obowiązku umieszczania na recepcie jego formy farmaceutycznej. W przypadku, kiedy lek występuje w więcej niż jednej postaci lekarz ma obowiązek zaznaczyć jaka postać ma być wydana przez farmaceutę;

ilość leku – łączna ilość substancji leczniczej jest wymagana w przypadku recept na leki refundowane z grupy IV-P i II-N (fluoksetyna nie należy do tych wykazów). Z tego względu podanie przez lekarza słownie łącznej ilości substancji leczniczej w tym przypadku jest zbędna, ale nie jest błędem dyskwalifikującym receptę.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Fluoxetin®:

Rp.
Fluoxetin Polpharma 20 mg a 30 sztuk (3opakowania) odpł: R
S.: rano 1.5 tabletki

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

poziom odpłatności – przepisany preparat posiada inny poziom odpłatności (30%), w takiej sytuacji farmaceuta wydaje lek z możliwą do zrealizowania zniżką 30%.

dawkowanie - Fluoxetin Polpharma istnieje w postaci kapsułek, nie jest w takim razie możliwe dawkowanie 1.5 tabletki. Zalecane skonsultowanie się z lekarzem.