Flucofast® (Fluconazolum)

Dostępne dawki i opakowania:

Flucofast® kaps. 50mg - 7 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%
Flucofast® kaps. 50mg - 14 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%
Flucofast® kaps. 100mg - 7 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%
Flucofast® kaps. 100mg - 28 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%
Flucofast® kaps. 150mg – 1 szt. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 30%

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Flucofast® w dawce 50,100 i 150 mg pakowany po 7,14 i 28 tabl. powl. może być wypisany z odpłatnością 30% w następujących wskazaniach:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych (patrz punkt 4.4);
 • kokcydioidomikoza (patrz punkt 4.4);
 • inwazyjne kandydozy;
 • drożdżakowe zakażenia błon śluzowych, w tym zakażenia gardła, przełyku, występowanie drożdżaków w moczu oraz przewlekłe drożdżakowe zakażenia skóry i błon śluzowych;
 • przewlekłe zanikowe drożdżakowe zapalenie jamy ustnej (związane ze stosowaniem protez zębowych), jeśli higiena jamy ustnej lub leczenie miejscowe są niewystarczające;
 • drożdżyca pochwy, ostra lub nawracająca, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające;
 • drożdżakowego zapalenia żołędzi, gdy leczenie miejscowe jest niewystarczające,
 • grzybice skóry, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego;
 • grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie.
 • nawroty kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u pacjentów z podwyższonym ryzykiem nawrotów;
 • nawroty drożdżakowego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i przełyku u pacjentów zakażonych HIV, u których jest zwiększone ryzyko nawrotów;
 • nawroty drożdżycy pochwy (4 lub więcej zakażeń w ciągu roku);
 • zakażenia grzybicze u pacjentów z przedłużającą się neutropenią (np. u pacjentów z nowotworami krwi, otrzymujących chemioterapię lub u pacjentów po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (patrz punkt 5.1).

Flucofast jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach u noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 17 lat

 • Flucofast stosuje się w leczeniu drożdżakowego zakażenia błon śluzowych (jamy ustnej, gardła i przełyku), inwazyjnej kandydozy i kryptokokowego zapalenia opon mózgowych oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami u pacjentów z osłabioną odpornością. Flucofast można stosować jako leczenie podtrzymujące w celu zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych u dzieci z wysokim ryzykiem nawrotów (patrz punkt 4.4).
 • Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewu lub innych badań laboratoryjnych. Jednakże po ich otrzymaniu należy odpowiednio dostosować dostępne leczenie.
Wskazania pozarejestracyjne w których pacjent również może otrzymać lek z odpłatnością 30%:

 • Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab;
 • Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczegoPrzykład prawidłowo wypisanej recepty na lek Flucofast®:

Rp.
Flucofast 50 mg 1op x 14tabl.
Odpłatność: 30%
S. 1 x dziennie przez 14 dni .