W Centrum Onkologii w Bydgoszczy we wtorek otwarto Pracownię Linac-MR z akceleratorem zintegrowanym z tomografem rezonansu magnetycznego, umożliwiającym dokładniejszą radioterapię zmian nowotworowych. To pierwsze w Polsce i czwarte w Europie takie specjalistyczne urządzenie.

Zintegrowanie akceleratora radioterapeutycznego z tomografem rezonansu magnetycznego pozwala na obserwację subtelnych zmian nowotworowych przy pomocy wysokiej rozdzielczości obrazów i na bieżąco modyfikowanie parametrów promieniowania w trakcie terapii (radioterapia adaptacyjna). Technika znajdzie zastosowanie u pacjentów, w przypadku których tkankę nowotworową bardzo trudno odróżnić od prawidłowej bądź względnie szybko zmienia się jej położenie lub kształt.

Dyrektor Centrum Onkologii prof. Janusz Kowalewski podkreślił, że aparat przeznaczony jest szczególnie w przypadku napromieniania nowotworów gruczołu krokowego czy pęcherza moczowego, gdzie trzeba liczyć się z ryzykiem przemieszczania się guza w czasie.

"To, co zaplanujemy na początku, po 15, 20 czy 30 minutach trwania seansu napromieniania może być nieco nieaktualne. Guz może przemieścić się na skutek perystaltyki jelit, wypełniania się pęcherza moczowego, głębszego czy krótszego oddychania. Ten aparat pozwala śledzić cel w sposób ciągły. W związku z tym nie ma czegoś takiego, jak napromieniowanie niepotrzebnych, czyli zdrowych struktur czy też zbyt mała dawka promieniowania, która nie musi być skuteczna do zwalczenia guza nowotworowego" - powiedział dyrektor.

Prof. Kowalewski zaznaczył, że zastosowanie aparatu pozwala na optymalizację napromieniania, a także sprawia, że skraca się czas radioterapii i jest ona bezpieczniejsza. Dodał też, że tej formy leczenia - terapii adaptacyjnej będą mogli skorzystać między innymi pacjenci, którzy z różnych przyczyn nie chcą lub mogą być operowani.

Wykorzystanie nowo zakupionego urządzenia do leczenia chorych ma rozpocząć się za kilka tygodni.

Centrum Onkologii w Bydgoszczy rocznie przeprowadza około 6 tys. seansów radioterapii, czyli około 200 dziennie. Według założeń z wykorzystaniem akceleratora zintegrowanego z tomografem rezonansu magnetycznego wykonywanych będzie kilkanaście seansów dziennie.

Umowa na zakup akceleratora zintegrowanego z tomografem rezonansu magnetycznego UNITY została zawarta w kwietniu 2023 r. Jego koszt to prawie 50 mln zł, z czego 80 proc. stanowiły środki Centrum Onkologii.(PAP)

Źródło: naukawpolsce.pl | Jerzy Rausz