Bioracef (Cefuroxime axetil)

Dostępne dawki i opakowania:

Bioracef® tabl. powl. (125 mg) 10 szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Bioracef® tabl. powl. (125 mg) 14 szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Bioracef® tabl. powl. (250 mg) 10 szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Bioracef® tabl. powl. (250 mg) 14 szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Bioracef® tabl. powl. (500 mg) 10 szt. (2 blistry x 5) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%
Bioracef® tabl. powl. (500 mg) 14 szt. (2 blistry x 7) Lek z listy leków refundowanych,
odpłatność: 50%

Jeżeli lekarz ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającą do wystawiania recept na leki refundowane, to lek Bioracef w dawce 125mg,250mg lub 500mg pakowany po 10 lub 14 tabl. może przepisać z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, tj.: w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych i dzieci w wieku >5 lat: w ostrym paciorkowcowym zapaleniu gardła i migdałków; w bakteryjnym zapaleniu zatok przynosowych; w ostrym zapaleniu ucha środkowego; w zaostrzeniu przewlekłego zapalenia oskrzeli; w zapaleniu pęcherza moczowego; w odmiedniczkowym zapaleniu nerek; w niepowikłanych zakażeniach skóry i tkanek miękkich; we wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy).
  • Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.


Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Bioracef:

Rp.
Bioracef tabl. powl. (500 mg) Odpłatność: 50%
DS.: 2x 1 przez 7 dni

Recepta nie określa ilości tabletek, jednak farmaceuta może te dane uzyskać na podstawie dawkowania i wydać pacjentowi opakowanie po 14 tabletek. Zapis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 roku zawiera nazwę handlową leku, postać leku w jakiej lek występuje, dawkę i sposób dawkowania. Należy pamiętać, że zgodnie z §8.1. przy ilości leku nieprzekraczającej dwóch najmniejszych opakowań, dawkowanie może zostać pominięte, z wyłączeniem leków odurzających w lekach gotowych i leków recepturowych. W tym ostatnim przypadku wymagane jest dawkowanie dla preparatów zawierających substancje bardzo silnie działające – wykaz A.

Przykład poprawnie wystawionej recepty na lek Bioracef:

Rp.
Bioracef 500mg 14 tabl.
S. 1 tabl. co 12 godzin

Opis recepty: pomyłka w numerze pesel pacjenta, niewyraźny nr prawa wykonywania zawodu lekarza

Farmaceuta w ramach swoich uprawnień wynikających z rozporządzenia w sprawie recept lekarskich może na podstawie okazanych przez pacjenta dokumentów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy RP uzupełnić braki formalne. W tym celu zapisuje niezbędne i poprawne dane na rewersie recepty i stawia swój podpis.

Przykład błędnie wystawionej recepty na lek Bioracef:

Rp.
Bioracef 500mg 60 tabl. Odpłatność R
S. 1 tabl co 12godz przez 30 dni

Opis recepty: data realizacji od określona na za miesiąc w stosunku do daty wystawienia recepty.

W powyższym przypadku recepta zawiera 1 błąd:

data realizacji – recepta na antybiotyk jest ważna 7 dni od daty wystawienia. Mimo, że zapisana ilość stwarza wrażenie kuracji miesięcznej to realizacja ze zniżką nie może przekroczyć wspomnianych 7 dni.