Biodacyna ® Ophthalmicum 0,3% (Amikacinum)

Dostępne dawki i opakowania:

Biodacyna ® Ophthalmicum 0,3% 3 mg/ml krople do oczu, roztwór 5ml. Lek nie znajduje się na liście leków refundowanych


Krople do oczu Biodacyna Ophthalmicum 0,3% stosuje się w leczeniu ostrych i przewlekłych bakteryjnych zakażeń oka: w zapaleniu spojówki, rogówki, w zapaleniu brzegów powiek i woreczka łzowego, w leczeniu jęczmienia. Profilaktycznie podaje się przed zabiegami na gałce oczne.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Biodacyna ® Ophthalmicum 0,3% :

Rp.
Biodacyna r-r
S. 3x dziennie wg zalecenia

W tym przypadku recepta zawiera nieprawidłowość:

postać leku – lekarz nie określił postaci leku. Biodacyna występuje w postaci dwóch roztworów: 0.3% kropli ocznych oraz w postaci roztworu do wstrzykiwań i infuzji. Farmaceuta może sam określić postać leku po analizie zalecenia dla pacjenta.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Biodacyna ® Ophthalmicum 0,3% :

Rp.
Biodacyna 5 % gtt opht
S. 3x dziennie wg zalecenia

W tym przypadku recepta zawiera nieprawidłowość:

dawkę leku – rozporządzenie w sprawie recept lekarskich mówi, że jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem dawkę leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego – osoba wydająca przyjmuje, że jest to najmniejsza dawka dopuszczona do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warto jednak zaznaczyć, że farmaceuta podejrzewając iż nastąpiła pomyłka nie w dawce a w nazwie leku może odmówić realizacji recepty.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Biodacyna ® Ophthalmicum 0,3% :

Rp.
Biodacyna r-r do oczu, R
S. 3x dziennie wg zalecenia

W tym przypadku recepta zawiera nieprawidłowość:

odpłatność – biodacyna jest lekiem pełnopłatnym.