Wszystko o bezpłatnych lekach z wykazu 18- można znaleźć w jednym miejscu: pod adresem LekDlaDziecka.pl. Wystarczy skorzystać z wyszukiwarki, by już po chwili uzyskać informację, czy produkt jest refundowany i móc przeglądać jego szczegółowy opis.

1 września 2023 roku poszerzył się krąg osób uprawnionych do nieodpłatnego uzyskania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych - nowymi beneficjentami stały się dzieci oraz młodzież do 18. roku życia. Przysługujące im darmowe produkty zostały wyszczególnione w załączniku D1 listy refundacyjnej, który będzie aktualizowany przez resort zdrowia co 2 miesiące.

W pierwszym wykazie 18- uwzględniono 2800 leków rozumianych jako indywidualne kody GTIN i prawie 280 substancji czynnych. Jeśli lekarz rozpozna u niepełnoletniego pacjenta schorzenie, którego leczenie objęte jest refundacją, to na recepcie w polu “kod uprawnień dodatkowych” wpisze “DZ”. Symbol ten może współwystępować z symbolem “DN” oznaczającym dziecko nieubezpieczone. Bezpłatne produkty lecznicze przysługują również obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski z powodu wojny w ich państwie i którzy mają nadany numer PESEL.

Jak szybko sprawdzić, czy dany produkt leczniczy jest refundowany? Można na przykład skorzystać z wyszukiwarki leków, dostępnej pod adresem LekDlaDziecka.pl. Wystarczy wpisać nazwę produktu, by już po chwili otrzymać informację na temat odpłatności oraz szczegółowy opis preparatu, uwzględniający m.in. dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania, ostrzeżenia specjalne, działania niepożądane, interakcje itd. Do wyszukiwarki można również wpisać nazwę konkretnej choroby - wówczas system wskaże preparaty stosowane w jej leczeniu.

Opisy produktów leczniczych dostępne pod adresem LekDlaDziecka.pl będą aktualizowane co 2 miesiące wraz z wejściem w życie kolejnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Warto regularnie odwiedzać serwis również ze względu na publikowane tam newsy dotyczące bezpłatnych leków oraz informacje z zakresu zdrowia i profilaktyki u dzieci i młodzieży.