Asmenol® (Montelukast)

Dostępne dawki i opakowania:

Asmenol® do rozgr. i żucia 4 mg 28 szt Rx 100%
Asmenol® do rozgr. i żucia 5 mg 28 szt Rx 100%
Asmenol® tabl. powl.10 mg 28 szt. Rx 100%


W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych Asmenol® może być wypisany tylko pełnopłatnie, lek ten we wszystkich dawkach nie jest objęty refundacją.

Wskazania:

Preparat jest stosowany pomocniczo w leczeniu astmy u pacjentów z astmą przewlekłą o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, u których efekty leczenia wziewnymi kortykosteroidami i stosowanymi doraźnie krótko działającymi -agonistami są niezadowalające. U pacjentów w wieku 2-14 lat preparat może być również stosowany zamiast małych dawek wziewnych kortykosteroidów u pacjentów z astmą przewlekłą o łagodnym nasilenia, u których w ostatnim okresie nie obserwowano ciężkich napadów astmy wymagających stosowania doustnych kortykosteroidów, oraz u pacjentów, którzy nie potrafią stosować kortykosteroidów wziewnych. U pacjentów w wieku od 15 lat z astmą, u których preparat jest stosowany w leczeniu astmy, może on również łagodzić objawy sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Preparat jest też stosowany w zapobieganiu astmie, w której skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny.Przykład nieprawidłowo wystawionej recepty:

Asmenol 10mg a 28 tabl. 4op odpł. 30%
S: 1X1 tabl. żuć przed snem

W tym przypadku recepta zawiera 3 nieprawidłowości:

lek Asmenol nie znajduje się na liście leków refundowanych (stan od 03.2014r.) recepta może być zrealizowana z odpłatnością 100%,

ilość leku wypisana jest na 4-miesięczną terapię, tabletki 10mg nie są przeznaczone do rozgryzania i żucia, tabletka powlekana do połknięcia,

ilość leku z zachowaniem dawkowania raz dziennie starczy na cztery miesiące, lekarz na recepcie jest zobowiązany przepisać ilość leku starczającą na 3- miesięczną terapię