Aqua pro iniectione Polpharma®

Dostępne dawki i opakowania:

Aqua pro iniectione, rozp.do sp.lek.parent. 100 amp. a 10ml. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50%
Aqua pro iniectione, rozp.do sp.lek.parent. 100 amp. a 5ml. Lek na liście leków refundowanych – Odpł: 50%

W przypadku podpisania przez lekarza umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych lek Injectio Natrii chlorati isotonica Polpharma może być wypisany z odpłatnością 50% w następujących wskazaniach:

  • jako roztwór do rozpuszczania i rozcieńczania leków podawanych parenteralnie.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Aqua pro iniectione Polpharma®

Rp.
Aqua pro iniectione, rozp.do sp.lek.parent. 50 amp. a 10ml.
S. 1x 10ml
Odpłatność: B
Data wystawienie rp: 24-03-2014
Data realizacji rp:22-05-2014

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

odpłatność – odpłatność zapisana na recepcie jest błędna. Farmaceuta w takim przypadku wydaje lek z najwyższą odpłatnością w wykazie leków refundowanych tj. na 50%.

dawkowanie – recepta ma przekroczone dawkowanie. Wydając lek w ilości zapisanej na recepcie, farmaceuta wydałby wodę do wstrzykiwań na 50 dni terapii. W przypadku tej recepty prolongowanej do końca 3 miesięcznego okresu na który lekarz może przepisać leki zostało 30 dni i tyle samo ampułek może wydać aptekarz.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Aqua pro iniectione Polpharma®

Rp.
Biofuroksym 750mg 12 fiolek
Aqua pro iniectione
S. 3x dziennie 750mg i.m, przez 5 dni

W tym przypadku recepta zawiera 2 nieprawidłowości:

ilość leku – z dawkowania wynika, że pacjent na 5 dni stosowania wymaga 15 fiolek antybiotyku, 12 sztuk nie zapewni leku na 15 iniekcji, należy poinformować pacjenta, być może pacjent posiada dodatkowe fiolki z wcześniejszej zrealizowanej recepty.

ilość leku – lekarz nie określił ile ampułek wody do iniekcji należy wydać. Z charakterystyki leku Biofuroksym wiemy, że na przygotowanie zawiesiny z fiolki o zawartości antybiotyku w proszku 750mg potrzebne jest 3ml wody na każdą fiolkę.

Przykład błędnie wypisanej recepty na lek Aqua pro iniectione Polpharma®

Rp.
Aqua pro iniectione, rozp.do sp.lek.parent. 100 amp. a 10ml.
S. 2x 10ml
Odpłatność: 50%

W tym przypadku recepta nie zawiera nieprawidłowości.

Lekarz poprawnie określił pojemność ampułki, ilość sztuk. Na recepcie podane jest także dawkowanie, choć nie jest ono konieczne ze względu na przepisaną mniejszą ilość niż 2 najmniejsze opakowania. Również umieszczę nie odpłatności w tym przypadku nie było konieczne.