Atopowe zapalenie skóry - aktualne poglądy na patomechanizm, obraz kliniczny i leczenie
Prof. dr hab. med. Wojciech Silny, prof. dr hab. med. Magdalena Czarnecka-Operacz Katedra i Klinika Dermatologii, Uniwersytet Medyczny, Poznań (Vademecum Alergologa, 2009)
Choroby alergiczne a środowisko naturalne
dr Piotr Rapiejko, Klinika Otolaryngologii Centralny Szpital Kliniczny MON, Warszawa (Vademecum Alergologa, 2009)
Objawy i leczenie alergii narządu wzroku
dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska II Katedra i Klinika Okulistyki Akademii Medycznej w Warszawie (Vademecum Alergologa, 2009)